Privacy  verklaring

In mijn praktijk ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens. Naam, adres, telefoonnummer, email adres en geboortedatum worden opgeslagen op mijn computer onder een wachtwoord en zijn alleen door mij persoonlijk te zien.
Gegevens die voortkomen uit het consult worden met de hand geschreven en op papier bewaard in dossiermappen, deze staan in een afgesloten kast.
Zonder voorafgaande goedkeuring worden er geen persoonsgegevens gedeeld met derden, of gebruikt voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld publicaties. Een uitvoerige privacy verklaring is op de praktijk te lezen.